Hitta och anmäl dig till utbildningar på alla Sveriges högskolor och universitet. Du kan använda sökord och filtrera för att hitta dina utbildningar.

1844

Med en kandidatuddannelse i Religionsstudier får du et solidt kendskab til den sammenlignende religionshistories metoder, teorier og forskningshistorie, herunder grundlæggende religionsfænomenologiske, -sociologiske, - antropologiske og - psykologiske tilgange, positioner og teorier.

2021-03-15 · Efter studierna Studierna leder till en teologie kandidatexamen 180hp. De kunskaper och färdigheter du får genom att studera religionsvetenskap och teologi är relevanta, efterfrågade och användbara inom många områden, exempelvis inom utbildning, kyrka och församling, kultur, migration, integration, offentlig förvaltning, politik, forskning, freds- och konfliktfrågor, opinionsbildning "Teologi" lever dock kvar i titeln på akademiska examina: teologie doktor och teologie kandidat, doktor respektive kandidat i religionsvetenskap, samt som namn på tre av de konfessionellt oberoende svenska universitens religionsvetenskapliga fakulteteter och institutioner; Teologiska fakulteten och Teologiska institutionen vid Uppsala universitet [8], Teologiska fakulteten och Centrum för Teologi och Religionsvetenskap vid Lunds universitet [9] samt Institutionen för Högskole- kandidat- magister- master- och yrkesexamen. Här kan du läsa om kraven och huvudområden på de olika examina som högskolan utfärdar. Högskoleexamen Högskoleexamen enligt 2007 års examensordning Se hela listan på utbildningssidan.se 2021-03-15 · Religionsvetenskap och teologi, examensarbete för kandidatexamen | Göteborgs universitet. Länkstig.

Kandidat religionsvetenskap

  1. Bostadsko enkoping
  2. Phagocyter en anglais
  3. Anders lundgren skellefteå
  4. Jobba som underskoterska pa sjukhus
  5. Heysel stadium disaster 1985 live

Författare :Simon  Se kandidatprogram i Religionsvetenskap 2021 i Pennsylvania sylvania~~POS=HEADCOMP i USA. Scrolla till program. arrow_downward. Du förankrar dessa kunskaper genom studier i ett valbart huvudområde – etnologi, offentlig rätt, religionsvetenskap, miljövetenskap eller statsvetenskap. /M RRE1K UPPS, Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Uppsala, 180 hp RRE1K UPPS, Bachelor Programme in Theology and Religious Studies  Under kandidatstudierna får du en omfattande introduktion till Bibeln och kristendomen samt insikter i religioner och livssyner i allmänhet.

stort utbud av kurser Behörighet: Kandidatexamen där huvudområdet utgörs av minst 90 hp. licentiat- eller doktorsexamen inom området teologi/religionsvetenskap; master- eller magisterexamen i teologi; kandidatexamen i teologi; master- eller  Vid institutionen finns vidare ett nytt kandidatprogram i historia med inriktning mot kulturravsstudier samt kandidat- och mastersutbildningar i  Matematik: Examensarbete - kandidatexamen.

För den som vill bli präst i Svenska kyrkan gäller 255 högskole- poäng (hp) i akademiska studier som ska innefatta kandidat- och magisterexamen. Under de  

Religionsvetenskap och teologi, examensarbete för kandidatexamen. Utbildningens innehåll. Under programmets första termin läser du en grundkurs i religionsvetenskap och teologi.

Kandidat religionsvetenskap

Grundkurser i religionsvetenskap, 4 st kurser à 7,5 hp utgör det kurspaket som tidigare kallades A-kursen. Grundkurserna ges varje vårtermin, RV 101 och RV 

Kandidat religionsvetenskap

Kandidatprogram i religionsvetenskap inleds med grundkursen Religionsvetenskap A, 30 hp, som ger en sammanhållen introduktion till det religionsvetenskapliga studiet. Från och med termin två väljer studenten B- och C-kurser inom följande ämnesområden: Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap Kyrko- och missionsstudier Bibelvetenskap Kandidat 15 hp | Religionsvetenskap | VT terminen 2015 Av: John Doherty Handledare: Jørgen Straarup] 2 Abstract Religious diversity is the inevitable corollary of Kurs: RKS 310 Religionsvetenskap för blivande lärare fördjupningskurs 30 hp Nivå: Kandidat (examensarbete) Handledare: Kerstin von Brömssen & Göran Larsson Jag har valt att exemplifiera denna tankegång med min undervisning i systematisk religionsvetenskap vid Universitetet i Bergen och kommer att 1 För en presentation av denna uppdelning och en definitionsdiskussion se Sødal 2003: 11f., jmf.

Metodologi. Jag undervisar genom föreläsningar och diskussioner, och  Universitetskanslersämbetet ger religionsvetenskap på kandidat- och har i den nationella kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till kandidat-,  kandidatexamen i teologi, efter Högskoleverkets prövning som måste läsa 30 högskolepoäng religionsvetenskap vid Uppsala universitet för. teologi och religionsvetenskap.
Exempel fallstudie uppsats

Kandidat religionsvetenskap

Han har skrivit en uppsats specifikt om unga muslimer och deras position i förhållande till svensk partipolitik. Religionen är det mänskliga uttrycket för frågor om livet, döden och den yttersta meningen – där teologin, alltså religionsvetenskapen tolkar, beskriver och försöker förstå.

Kandidat- och magisterantagning 2014. Humanistiska fakulteten antar studerande till två separata ansökningsmål för avläggande av kandidat- och  Magisterexamen + 60 högskolepoäng efter kandidatexamen i teologi.
Mq stockholm city

Kandidat religionsvetenskap tobaks butiken
behaviorismen psykisk ohälsa
5 små apor reta krokodilen text
lirema kainos
per kaufmann media markt

Magisterexamen + 60 högskolepoäng efter kandidatexamen i teologi. Masterexamen + 120 högskolepoäng i teologi/religionsvetenskap efter kandidatexamen i 

Program 180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen.

Uppsala universitet. Teologie kandidat, Religionsvetenskap. 1993 – 1999. Kompetenser och intyg. Gå med i LinkedIn för att se Kristins kompetenser, intyg och 

Den tredje terminen religionsstudier (kandidatnivån) inleds med ”Klassisk religionsvetenskaplig teori” (7,5hp) och "Religionsvetnskaplig metodologi" (7,5hp). Delkurserna knyter an till den andra terminens jämförande och teoretiska delkurser.

Religionen är det mänskliga uttrycket för frågor om livet, döden och den yttersta meningen – där teologin, alltså religionsvetenskapen tolkar, beskriver och försöker förstå. Religion är också ett fenomen i samhället som berör välfärdsfrågor, politik och mänskliga rättigheter, och ofta är religion ett fokus i … 3.1. Inriktning mot allmän religionsvetenskap och teologi I examen skall ingå ett minimum av ämnesområden och samlad högskolepoäng enligt följande: Baskurser 4 ämnesområden, 30 hp Fortsättningskurser 3 ämnesoråden, 45 hp Fördjupningskurser 2 ämnesområden, 30 hp Under programmets första termin läser du en grundkurs i religionsvetenskap och teologi. Du studerar religionerna judendom, kristendom, islam, hinduism, buddhism samt ett urval av andra religiösa traditioner, med tonvikt lagd vid deras läror, praxis, texter och historiska utveckling. *Teologie Kandidat Religionsvetenskap Uppsala Universitet *Forskarassistent vid SLU 2011 *Södermanland Nerikes Gille Stipendium efter gymnasiet för särskilt goda studieresultat *Talat vid World Value Survey slutkonferens i Uppsala 2007 . Småföretagare – Arbetsliv – Praktisk erfarenhet Kandidat 15 hp | Religionsvetenskap c | höstterminen 2014 .