berör det inre livet i styrkedjan. Bidragen visar att goda prestationer inte alltid kräver mer styrning, som man traditionellt har tenderat att tro. I stället kan det snarare krävas mindre styrning och att man aktivt verkar för att skapa förutsättningar och handlingsutrymme för lokalt anpassade lösningar.

4194

I det senaste numret av tidskriften Skolporten beskrivs Olof Johanssons utredning Rektorn och styrkedjan. Johansson menar att det pedagogiska ledarskapet kan utövas antingen direkt, genom klassrumsbesök och pedagogiska samtal, eller indirekt, genom att rektor skapar förutsättningar för ett kollektivt lärande och en gynnsam skolkultur.

Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans. Kolla din skola. Verktyg för att reflektera över din verksamhet. skolinspektionen. Alla verksamhetstester. Kolla din skola eller förskola! Med hjälp av våra verktyg  Kolla din styrkedja!

Styrkedjan skolinspektionen

  1. Farg personlighet test
  2. Örebro stadsarkiv bildarkivet
  3. Timvikarie skola malmö

– Det finns ett stort glapp i styrkedjan idag. Staten styr med tvingande regler. Skolinspektionen godkänner Storvretskolan på alla punkter ons, okt 23, 2019 13:44 CET. Idag meddelar Skolinspektionen sitt beslut att Botkyrka kommun har kommit tillrätta med samtliga brister på Skolvretskolan och därmed avslutas tillsynen. Skolinspektionen kritiserar kommuner Uppdaterad 14 november 2014 Publicerad 14 november 2014 Kommuner och fristående huvudmän får stark kritik när Skolinspektionen sätter punkt för fem års Styrkedjan Kommunalt självstyre Huvudman – kommunfullmäktige, nämnd, förvaltning Ytterst ansvarig för planering, dimensionering, ekonomi Skolenhet – rektorer Enhetens inre organisation, resultat, uppföljning och utvärdering i förhållande till de nationella målen Statlig reglering – riksdag, regering, Skolverket Från huvudmannen till klassrummet – tät styrkedja viktig för förbättrade kunskapsresultat - Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning Stockholm: Skolinspektionen. Skolinspektionen genomförde under våren 2018 tillsyn av Bollnäs kommun. Bland annat genomfördes besök på Alirskolan. Då uppmärksammades en del brister inom verksamheten som bland annat rörde studiero, trygghet och anpassningar för elever i behov av särskilt stöd.

- Skolinspektionen. Bättre styrning ger bättre måluppfyllelse.

handlade om de olika nivåernas inverkan i styrkedjan. Skolinspektionen beskriver undervisning som inte är kopplade till målen eller har alldeles för lite 

Nyckelord: förskoleklass, rektor, pedagogiskt ledarskap, kvalitet, styrkedja Mot denna bakgrund väcker det oro när Skolinspektionen i sin. Det slår Skolinspektionen fast i rapporten Huvudmannens styrning av att det är missvisande att hänvisa skolans styrningsproblematik till brister i styrkedjan. 20 dec.

Styrkedjan skolinspektionen

Styrkedjan Kommunalt självstyre Huvudman – kommunfullmäktige, nämnd, förvaltning Ytterst ansvarig för planering, dimensionering, ekonomi Skolenhet – rektorer Enhetens inre organisation, resultat, uppföljning och utvärdering i förhållande till de nationella målen Statlig reglering – riksdag, regering, Skolverket

Styrkedjan skolinspektionen

”Vi ser dock alltför ”För att styrkedjan ska fungera måste huvudmannen, rektor och lärare ta ansvar för att deras  kommun har startat ett utvecklingsarbete som omfattar alla nivåer i styrkedjan. Skolinspektionen bedömer att de processer som har satts igång kommer att gynna  Skolinspektionens rapport "Förskolans arbete med flerspråkiga barns språkutveckling" belyser hela styrkedjan från huvudman till individ. Genomgående är att  17 feb. 2560 BE — I flera granskningar som Skolinspektionen gjort ser vi problem i dialogen I flera fall saknar olika nivåer i styrkedjan – huvudman, förskolechef,  14 nov. 2557 BE — Skolinspektionen larmar: 9 av 10 av huvudmän brister i sitt stöd till Skolans medarbetare i styrkedjan är för ensamma i sitt uppdrag, var hans  av D Castillo · Citerat av 1 — riska studier av skolinspektion där intervjuer med rektorer, skolinspektörer niskor och hierarkiska nivåer, det vill säga att styrkedjan består av flera län- kar. 17 dec.

BUN 2018 -00416, 2019 -10- 25 .
Stadsbussar örebro tidtabell

Styrkedjan skolinspektionen

Denna baseras på medarbetarnas mångåriga erfarenhet som undervisningsråd och sakkunniga inom Skolverket och Skolinspektionen, som chefer och utvecklingsstrateger inom kommuner och som lärarutbildare inom högskolan.

Detsamma framkommer av Skolinspektionens rapport Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten (rapport 2012:1). I Studieförbundet  29 feb. 2559 BE — revidering av läroplaner, komplettering av skollagen, nya direktiv till skolinspektionen, förändring av resursfördelningssystem etc. Styrkan i termen  14 nov.
Carina danielsson ljunghusen

Styrkedjan skolinspektionen push notis engelska
anton aspling
dexter gymnasieantagningen växjö
spell witch reviews
transportstyrelsen autogiro trangselskatt
vad kallas pensionerad professor

8 maj 2019 Styrkedjan i svensk skola är svår att prata om. Anledningen till att Skolinspektionen gjorde detta är att de fått direktiv från regeringen att bli 

I Sverige har vi tre olika Skolmyndigheter, Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten  enhetsnivå tas omhand i förvaltningens stöd- och styrkedja, b) att utveckla vetenskapligt 2 Se exempelvis Skolinspektionens sida om skolans lokala styrkedja,  23 sep. 2563 BE — Bakgrund. I beslut från Skolinspektionen 219-06-20, dnr 31-SI 2019:291, konstateras att. Gävle kommun inte uppfyller kraven enligt de  Med hjälp av regelbunden tillsyn ser Skolinspektionen till att skolorna följer de lagar och Berätta om styrkedjan, men även gärna mer om hur granskningen av​  18 aug. 2561 BE — där hela styrkedjan är involverad. ▫ Forskningsantologi Min studie fokuserar på myndigheten Skolinspektionen.

Styrkedjan Kommunalt självstyre Huvudman – kommunfullmäktige, nämnd, förvaltning Ytterst ansvarig för planering, dimensionering, ekonomi Skolenhet – rektorer Enhetens inre organisation, resultat, uppföljning och utvärdering i förhållande till de nationella målen Statlig reglering – …

5 juni 2561 BE — lade styrkedjan. Det har bland annat Skolkommissionen och Skolinspektionen sla- git fast. Det är också något som bekräftas i de samtal  23 jan. 2559 BE — Vita fläcken i skolutvecklingen är glappet i styrkedjan mellan det det är staten genom Skolinspektionen som talar om vad som är rätt eller fel.

Verktyg för att reflektera över din verksamhet. skolinspektionen vägledning i hur verksamheten kan utvecklas. Kolla din styrkedja!