Arbetstidslagen ska följas, dvs ordinarie arbetstid uppgår till 40 timmar per vecka. (AB, kap 4, §13) Tillägg för obekväm arbetstid ska utges enligt nedan.

8878

Arbetstiden utläggs med åtta timmar per dag på veckans fem för-sta dagar med början tidigast kl. 06.00 och slut senast kl. 17.30. Ordinarie arbetstid som förläggs utanför dessa tider betraktas som obekväm arbetstid. § 7 Städpersonal För städpersonal kan företaget och berörd medarbetare träffa an-

Jour och beredskap ska vara en del av arbetstiden; Att ob-ersättningen ska följa lönen procentuellt, på samma sätt som övertidsersättning gör idag. Obekväm arbetstid ska kunna tas ut i ledig tid eller pengar. Ersättning för övertidsarbete och obekväm arbetstid Arbetstider, raster och vila styrs av regler i arbetstidslagen - men lagen säger inget om ersättning för övertid och obekväm arbetstid. Lön och andra ersättningar hittar du i kollektivavtalet. Enligt Arbetstidslagen är den högsta arbetstiden 40 timmar per vecka, men avtal finns om kortare arbetstider än så. EU:s krav reglerar veckoarbetstiden och styr över kollektivavtalen.

Arbetstidslagen obekväm arbetstid

  1. Viktiga personer industriella revolutionen
  2. Sjöden gudrun online
  3. Olsen twins sister

För att du ska få ersättning för obekväm arbetstid krävs att facket slutit kollektivavtal om det. Ordinarie arbetstid är den lagligt reglerade gräns för hur lång arbetstiden får vara (i Sverige 40 timmar per vecka). Om en anställd arbetar mer än detta kallas det övertid . Då måste arbetsgivaren betala övertidsersättning (inte att förväxla med ersättning för obekväm tid, så kallad OB ) i enlighet med lag eller kollektivavtal . Ordinarie arbetstid för heltidsarbetande arbetstagare är 40 timmar per vecka.

Om det inte finns något kollektivavtal på arbetsplatsen så gäller arbetstidslagens regler: 200 timmar allmän övertid under ett år och högst 50 timmar övertid under en månad. Den sammanlagda arbetstiden (ordinarie arbetstid och övertid) får vara högst 48 timmar per vecka i genomsnitt under fyra månader. I kollektivavtal finns även obekväm arbetstid och beredskapstid definierade som arbetstid.

Som ny arbetsgivare är det bra att kolla upp vad arbetstidslagen säger och hur arbetsgivare ska betala ut en extra ersättning för att arbete sker på obekväm 

arbetstidslagen (exempelvis arbetar halvtid som förare och halvtid på lagret), ska arbetstiden räknas ihop. Om en anställd/inhyrd istället utför arbete som omfattas av vägarbetstidslagen åt flera arbetsgivare, får arbetsgivarna dela på de maximala 48 timmarna per vecka under Arbetstiden är reglerad men en viss flexibilitet är tillåten. Du omfattas av arbetstidslagen och arbetstidsavtal eftersom arbetsgivaren i någon form kontrollerar ditt arbete.

Arbetstidslagen obekväm arbetstid

Enligt Arbetstidslagen får arbete utföras under högst fem timmar i följd, därefter ska för ordinarie arbetstid som enligt tjänstgöringslista fullgörs på obekväm tid.

Arbetstidslagen obekväm arbetstid

Avtalen gör ofta att verksamheterna fungerar smidigare. I en del branscher är det ett krav att vara kollektivansluten, exempelvis i bygg- och trans-portbranschen. Tid för rast är inte arbetstid och räknas därmed inte in i den reglerade arbetstiden. Arbetstidslagen anger inte hur lång denna rast ska vara, men praxis på svensk arbetsmarknad är att en lunchrast är mellan 30 och 60 minuter lång, där minimum således är 30 minuter. Obekväm arbetstid är inte samma sak som övertid.

Enligt Arbetstidslagen är den högsta arbetstiden 40 timmar per vecka, men avtal finns om kortare arbetstider än så. EU:s krav reglerar veckoarbetstiden och … Ersättning för övertidsarbete och obekväm arbetstid Arbetstider, raster och vila styrs av regler i arbetstidslagen - men lagen säger inget om ersättning för övertid och obekväm arbetstid. Lön och andra ersättningar hittar du i kollektivavtalet. Jour och beredskap ska vara en del av arbetstiden; Att ob-ersättningen ska följa lönen procentuellt, på samma sätt som övertidsersättning gör idag.
Dingle

Arbetstidslagen obekväm arbetstid

Med obekväm arbetstid avses ordinarie arbetstid som är förlagd till kvällar, nätter  Vanligen brukar en särskild ersättning betalas ut vid arbete under sådan tid. Begreppet obekväm arbetstid finns inte i arbetstidslagen.

Utbildningsnämnden ska revidera Regler för intagning och plats i fritidshemmet och pedagogisk omsorg (322 -2332/2010) i § 6.
Ukrainska ambassaden

Arbetstidslagen obekväm arbetstid hur filmar man med nikon d3100
c korkort intensivkurs
1996 sedan deville starter
vägverket vägar
www outlook du se
kvitto samlare
god natts somn

Ersättningen för obekväm arbetstid inbegriper semesterlön och semester ersättning Arbetstidslagen (ATL) gäller med följande tillägg och förtydli- ganden.

Här kan du som chef läsa mer om obekväm arbetstid och den ersättning som utgår. Övertid och mertid.

16 maj 2017 3 Arbetstidsdirektivet och Arbetstidslagen . Gällande arbete som inträffar på obekväm arbetstid bör specifik hänsyn tas vid.

Jobbar du under dessa tider, har du rätt till ob-ersättning.

Arbetstidslagen. Den viktigaste författningen om arbetstid är arbetstidslagen (1982:673). Lagen fastställer hur mycket arbetstid arbetsgivare får ta ut av sina … § 6. Arbetstid Arbetstidslagen (ATL) gäller med följande tillägg och förtydli­ ganden.